Sekretesspolicy

Denna integritetspolicy (Integritetspolicy) beskriver hur Skofeber AB, org.nr 556948-5641, behandlar dina Personuppgifter inom ramen för vår verksamhet. Med "Personuppgifter" avses all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en levande fysisk person. Var vänlig och läs denna Integritetspolicy noga för att förstå hur och för vilka ändamål vi behandlar dina Personuppgifter.

Vi behandlar dina Personuppgifter när du använder våra tjänster ("Tjänsterna") på det vis som framgår nedan. Vi värnar om din integritet och följer vid var tid tillämplig lagstiftning som syftar till att skydda dig som individ. Denna Integritetspolicy anger grunden för hur vi behandlar de Personuppgifter du lämnar till oss eller som vi samlar in om dig när du använder Tjänsterna.

Vi har alltid att upprätthålla en hög nivå av skydd för den personliga integriteten. Skofeber behandlar Personuppgifter främst för att administrera, tillhandahålla, utveckla och underhålla Tjänsterna, hantera dina beställningar, förbättra din upplevelse av Tjänsterna och för att kommunicera med dig.

Om vi gör ändringar i denna Integritetspolicy kommer de nya villkoren att publiceras på Skofebers hemsida.

Du får bara tillhandahålla oss Personuppgifter som är dina egna!

Personuppgifter vi sparar
De personuppgifter vi sparar om våra besökare och kunder är bara de som behövs för att kunna fullfölja de avtal som ingås och för att uppfylla tillämpliga lagkrav. Det kan handla om namn, adress, e-post, telefon och personnummer. Vi sparar inte några betalningsuppgifter så som kreditkortsnummer eller liknande då dessa bara hanteras av våra betalningsleverantörer PayPal, Payson och Klarna.

Om du väljer att ta emot cookies samlar vi även in generell statistik via Google Analytics.

För att kunna utreda ev. bedrägeri och intrångsförsök loggar vi även IP nummer vilket är standard på Internet.

Samtyckesförklaring
Genom att använda de tjänster vi erbjuder samt lägga beställningar så samtycker du till att vi får hantera och lagra de uppgifter du ger i enlighet med denna integritetspolicy.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?
För att följa bokföringslagen så kan vi komma att spara dina uppgifter upp till sju år efter ditt senaste köp hos oss.

Rättelse och rätten att bli bortglömd
Du har alltid rätt att begära rättelse eller att bli bortglömd. Du kan antingen logga in och själv rätta de uppgifter som är fel eller kontakta oss för att få hjälp med det. Vill du bli bortglömd så hjälper vi dig gärna med det men för att följa bokföringslagen kommer vi ändå att ha kvar de uppgifter som krävs för detta för den tid som lagen så kräver.

Säkerhet
Skofeber implementerar tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter som vi hanterar mot oavsiktlig eller avsiktlig manipulation, förlust eller förstörelse och mot obehöriga personers tillgång. Våra säkerhetsåtgärder förbättras kontinuerligt i takt med tekniska framsteg. Vi lagrar endast relevant information på säkra system som finns på våra dedikerade servrar.

Överföring till annat land/tredje part
Dina personuppgifter sparas på våra servrar inom EU. Dina uppgifter kommer inte att säljas, hyras eller på något annat sätt göras tillgängliga för tredje part såvida du inte har givit ett särskilt samtycke. Undantaget för att uppfylla lagkrav eller beslut av domstol eller relevant myndighet.

Personuppgiftsansvarig
Om du har några frågor angående behandlingen av dina personuppgifter kan du kontakta personuppgiftsansvarige.

David Bergkvist
gdpr@skofeber.se
072-504 14 00